Vi bygger om en korsning på Filbornavägen

Från våren till sommaren 2023 bygger vi om korsningen Filbornavägen och Ragnvallagatan. Vi bygger om korsningen för att underlätta för busstrafik och för att skapa en säkrare trafikmiljö oavsett om du åker buss, kör, cyklar eller går. Vi passar på att bygga nu eftersom Öresundskraft genomför gräv- och ledningsarbeten vid gång- och cykelbanan utmed Filbornavägen. Under tiden arbetet pågår är det öppet för trafik på Filbornavägen men begränsat till ett körfält. Du som går och cyklar kommer enklast runt arbetsområdet genom bostadsområdet och Sockengatan.

Arbetet med korsningen innefattar även gång- och cykelpassagen över Filbornavägen. Här bygger vi en upphöjd korsning för lägre hastigheter och för att det ska bli tydligare och säkrare att korsa Filbornavägen. Ombyggnaden är en förberedande insats inför nya busslinjer med HelsingborgsExpressen.

Detta gör vi

 • Vi bygger om korsningen Filbornavägen och Ragnvallagatan.
 • Inför att vi börjar bygga om i korsningen röjer vi bort lite buskage och växtlighet på Ragnvallagatan.
 • Vi gör Filbornavägen och Ragnvallagatan lite bredare och bygger en ny körbana i korsningen.
 • Vi bygger en upphöjd korsning vid gång- och cykelpassagen för att göra det tydligare och
  säkrare för gående och cyklande.
 • Vi samordnar arbetet med Öresundskraft som utför ledningsarbeten på gång- och cykelbanan utmed Filbornavägen mellan Sockengatan och Ragnvallagatan.
 • Vi förbereder för nya snabbare och bekvämare busstrafik.
 • Arbetet utförs åt staden av AKEA.

Så påverkas du

 • Under tiden arbetet pågår är det begränsad framkomlighet på Filbornavägen med ett öppet körfält kring arbetsområdet.
 • Gående och cyklande tar sig enklast förbi arbetsområdet genom bostadsområdet och Sockengatan.
 • Går arbetet som planerat är vi klara till sommaren 2023.

Det här händer också på Filbornavägen

I mars 2023 bygger vi en ny gång- och cykelöverfart över Filbornavägen vid Jönköpingsgatan. Det gör vi för att underlätta för busstrafik och för att skapa en säkrare trafikmiljö oavsett om du åker buss, kör, cyklar eller går. Läs mer om det projektet här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.