Vi trafiksäkrar Larödsvägen i anslutning till Holstagårdsskolan

Mellan den 25 oktober och den 18 december trafiksäkrar vi Larödsvägen i anslutning till Holstagårdsskolan. Den viktigaste åtgärden är att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen. För att uppnå detta gör vi en upphöjd korsning. Övergångsställen breddas och kompletteras med cykelöverfart för att gynna fotgängare och cyklister. Trafiksignalen på Larödsvägen vid korsningen med Gummarpsvägen tas bort då den ger en falsk trygghet eftersom trafikreglerna bryts.

Det här gör vi

Mellan den 25 oktober och den 18 december trafiksäkrar vi Larödsvägen i anslutning till Holstagårdsskolan genom åtgärder som skyddar de unga fotgängare och cyklister som dagligen använder korsningen för att ta sig till och från skolan. Åtgärder:

  • Trafiksignalen på Larödsvägen vid korsningen med Gummarpsvägen tas bort.
  • Hastigheten sänks till 30 km/h dygnet runt.
  • Korsningspunkten höjs upp med ramper från alla tre håll. En upphöjd korsning ger bättre sikt.
  • Samtliga passager med övergångsställe breddas och kompletteras med cykelpassage.
  • Ny och förbättrad belysning.

Så påverkas du som under tiden vi bygger om:

Cyklar

Korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen kommer att stängas av helt för trafik. Cyklister hänvisas till övergångsstället söder om korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen. Även cykelbanan precis vid korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen kommer att byggas om. När detta sker kommer cyklister att få välja annan väg, via Hittarpsvägen, Rosenvägen och Herrgårdsvägen.

Kör bil

Korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen kommer att stängas av helt för trafik. Under tiden vi bygger om leder vi om trafiken via alternativa vägar, följ hänvisningar på plats.

Promenerar i området

Korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen kommer att stängas av helt. Gående kommer att kunna passera över Larödsvägen vid övergångsstället söder om korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen.

Är rullstolsanvändare

Korsningen Larödsvägen/Gummarpsvägen kommer att stängas av helt. Personer i rullstol och/eller med funktionshinder kommer att kunna passera över Larödsvägen vid övergångsstället söder om korsningen.

Varför görs trafikåtgärderna?

Lägre hastigheter motverkar trafikolyckor. Det är mer trafiksäkert att ta bort trafiksignalen och istället bygga en upphöjd korsning. Mätningar som gjorts visar att bilar kör i alldeles för hög hastighet genom korsningen och saktar inte ner när korsningen närmar sig. Bilisterna har lärt sig att trafikljusen slår om till deras fördel och att de i princip alltid har grönt när de närmar sig korsningen. Det gör att bilister inte är tillräckligt försiktiga. Trafikljuset inger en falsk trygghet. Dessutom visar mätningar att cyklister och fotgängare till stor del går mot rött. Att trafiksignalen snabbt kan växla till grönt för biltrafiken samtidigt som hastigheten är hög innebär att de som passerar mot rött utsätter sig för en trafikfara. Att det är flertalet individer som bryter mot trafikreglerna tyder på att trafikregleringen idag är ett problem. Genom att ta bort trafiksignalerna kommer bilister och gående bli mer försiktiga och se sig bättre omkring eftersom ett större ansvar vilar på dem själva.

Hur påverkas fotbollsklubbens och andra klubbars verksamhet?

Det går fortsatt att komma till fotbollsklubbens och andra klubbars verksamhet. Omledning av biltrafik görs via Dressyrvägen. Cyklister och gående hänvisas till övergångsstället söder om korsningen.

Arbetet pågår mellan den 25 oktober och den 18 december om allt går som planerat.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?