Ledningsarbete på Elias Follins gata från mitten av mars

Från mitten av mars 2018 byter NSVA ut gamla vattenledningar i Elias Follins gata på Slottshöjden. Går allt som planerat är arbetet klart till sommaren 2018. Under arbetet är gatan avstängd.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet pågår från mitten av mars 2018 och beräknas vara klart i månadsskiftet maj/juni 2018.
  • Under arbetet är Elias Follins gata stängd för biltrafik.