Ledningsarbete på Prins Kristians gata från 13 mars

Från 13 mars 2017 bygger NSVA om vatten- och avloppssystemet på en del av Prins Kristians gata. Arbetet beräknas vara klart senast i slutet av augusti. Under tiden är Prins Kristians gata avstängd.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startade måndag 13 mars 2017 och beräknas vara klart senast i slutet av augusti.
  • Under hela arbetet Prins Kristians gata avstängd för trafik.
  • I början av arbetet är framkomligheten begränsad genom korsningen vid Prins Kristians gata och Wieselgrensgatan.
  • Tillgången på allmänna parkeringsplatser påverkas i varierande omfattning.
  • Det kan bli aktuellt att stänga av vattnet under korta perioder. Fastigheter som berörs får då information om detta.