Ledningsarbete på Tågaborg från september

Från september 2017 byter NSVA ut gamla vattenledningar i delar av Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan. Under delar av arbetet, som beräknas vara klart i slutet av januari, är gatorna avstängda.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startar 25 september 2017 och beräknas vara klart i slutet av januari 2018.
  • Karl X Gustavs gata stängs av mellan Halalid och Helmfeltsgatan. Helmfeltsgatan stängs av mellan Erik Dahlbergs gata och Karl X Gustavs gata. Under avstängningarna går det inte att parkera längs gatorna. Skyltar i området visar när respektive gata är avstängd. Under avstängningarna hänvisar vi dig som kör bil till Halalid, Erik Dahlbergs gata och Flemminggatan.
  • Du som cyklar eller går påverkas inte av arbetet.