Ledningsarbete på Tågaborg från september

Från september 2017 byter NSVA ut gamla vattenledningar i delar av Karl X Gustavs gata och Helmfeltsgatan. Själva ledningsarbetet är avslutat och nu pågår återställningsarbete. Arbetet inklusive asfaltering ska vara helt klart i april.

Läs mer om arbetet på nsva.se.