Ledningsarbete på Tågaborg från mitten av april

Från mitten av april 2019 anlägger NSVA separata ledningar för dag- och spillvatten samt byter ut vattenledningar på Tågaborg och delar av Drottninggatan. Under arbetet påverkas framkomligheten och möjligheten att parkera.

Gatorna som berörs av arbetet är: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet i området startar i mitten av april 2019 och beräknas vara klart i slutet av 2020. Arbetet utförs på en gata i taget och beräknad byggtid per gata är cirka tre månader.
  • Under arbetet påverkas framkomlighet, tillgänglighet till fastigheter samt parkeringsmöjligheter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?