Ledningsarbete på Tågaborg från slutet av januari

Från slutet av januari 2018 byter NSVA ut gamla vattenledningar i Wrangelsgatan och delar av Aschebergsgatan. Under arbetet är framkomligheten begränsad och det går inte att parkera längs gatorna.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startar i slutet av januari 2018 och beräknas vara klart till hösten.
  • Under arbetet är framkomligheten begränsad på Wrangelsgatan och på Aschebergsgatan mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan. Det är också förbjudet att parkera på gatorna.