Ledningsarbete påverkar trafiken på Tågaborg

NSVA renoverar ledningsnätet på delar av Tågaborg. Arbetet i området startade i början av september 2019 och beräknas vara helt klart i slutet av 2021. Under tiden påverkas framkomlighet, tillgänglighet till fastigheter samt parkeringsmöjligheter.

Det här gör NSVA

NSVA anlägger separata ledningar för dag- och spillvatten samt byter ut vattenledningar på Tågaborg och delar av Drottninggatan. Gatorna som berörs av arbetet är: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan.

Läs mer om arbetet på NSVA:s webbplats.

Så påverkas du

  • Arbetet i området startade i början av september 2019 och beräknas vara helt klart i slutet av 2021. Arbetet utförs på en gata i taget och beräknad byggtid per gata är cirka tre månader.
  • Under arbetet påverkas framkomlighet, tillgänglighet till fastigheter samt parkeringsmöjligheter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?