Ledningsarbete påverkar trafiken på Tågaborg

NSVA renoverar ledningsnätet på delar av Tågaborg. Från måndag 2 september 2019 påverkar det trafiken på Karl X Gustavs gata mellan Helmfeltsgatan och Tågagatan.

Det här gör NSVA

NSVA anlägger separata ledningar för dag- och spillvatten samt byter ut vattenledningar på Tågaborg och delar av Drottninggatan. Gatorna som berörs av arbetet är: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet i området startar i början av september 2019 och beräknas vara helt klart i slutet av 2021. Arbetet utförs på en gata i taget och beräknad byggtid per gata är cirka tre månader.
  • Under arbetet påverkas framkomlighet, tillgänglighet till fastigheter samt parkeringsmöjligheter.
  • Från måndag 2 september 2019 påverkas framkomligheten på Karl X Gustavs gata, som kommer att vara avstängd för genomfart fram till början av november 2019. Arbetet där sker i etapper och flyttas under arbetets gång för att en så kort sträcka som möjligt ska behöva vara avstängd. Under hösten kommer arbete att pågå även på Ehrensvärdsgatan.