Ledningsarbete på Wilson Park från 3 april

Från 3 april 2017 bygger NSVA om vatten- och avloppssystemet på Örebrogatan samt delar av Halmstadgatan och Veingegatan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av året. Under tiden är framkomligheten för bil och buss begränsad.

Läs mer om arbetet på nsva.se.

Så påverkas du

  • Arbetet startade måndag 3 april 2017 och beräknas vara klart i slutet av året.
  • Under arbetet påverkas framkomligheten för bil- och busstrafik.
  • Vattnet kommer tillfälligt att stängas av i samband med att ledningar kopplas om. Fastigheter som berörs får separat information om detta.