Ledningsarbete påverkar trafiken på Regementsvägen från 1 oktober

NSVA förbereder för nya bostäder på Drottninghög genom att lägga nya avloppsledningar i hörnet av Vasatorpsvägen/Regementsvägen samt på Grönkullagatan. Det påverkar trafiken från 1 oktober, framför allt på Regementsvägen som är helt avstängd.

Se även information om arbetet på NSVA:s webbplats.

Så påverkas du

  • Regementsvägen är helt avstängd för biltrafik från måndag 1 oktober och två veckor framåt. Om det ur säkerhetssynpunkt är möjligt kan vägen öppnas tidigare.
  • Busslinje 1 går inte längs Regementsvägen under arbetet. Du som använder hållplats Regementsvägen hänvisas till hållplats Älvsborgsgatan och du som stiger på eller av vid Hållplats Maxi hänvisas till hållplats Skvadrongatan. Se hur din resa påverkas i Skånetrafikens app eller på Skånetrafiken.se.
  • Det är begränsad framkomlighet på Grönkullagatan.