Vi gör Mangårdsgatan på Gustavslund klar

Sedan mars 2022 arbetar vi med att göra Mangårdsgatan på Gustavslund klar efter att området nu är färdigbyggt. Vi färdigställer hela sträckan, från Fältarpsvägen i norr till Gustavslundsvägen i söder, men i arbetar i etapper. Går allt som planerat är vi helt klara under senhösten 2022.

Det här gör vi

Vi gör en rad åtgärder för att sänka hastigheten längs gatan och för att göra det säkrare för den som går och cyklar. Vi bygger tre upphöjda korsningar (vid Gustavslundsvägen, Kungsljusgatan och Mårten Torpsgatan) och flera övergångsställen och passager för den som cyklar, vissa av dem upphöjda.

Längs hela den västra delen av gatan bygger vi en cykelbana och längs den östra delen blir det en plattsatt gångbana.

Längs delar av gatan anlägger vi längsgående parkeringsfickor.

Vi tillför grönska i form av planteringar med perenna gräs och nya träd längs hela sträckan. I den norra delen separeras körfälten av en allé med bergekar i mitten, eftersom Helsingborgs stadsträd är just eken. I den södra delen blir det träd längs den östra sidan av gatan. Här planterar vi några olika sorters träd med extra smala kronor, för att vi ska kunna ha träd trots att gatan är ganska smal.

Se ritning över färdigställandet av Mangårdsgatan (pdf, 1 MB)

Så påverkas du

Vi arbetar i etapper och framkomligheten påverkas. En hel del byggtrafik kommer också att förekomma i området.

Går allt som planerat är vi helt klara under senhösten 2022.