Vi gör Mineralgatan klar från mitten av augusti

I mitten av augusti 2022 planerar vi att starta arbetet med att göra klart Mineralgatan strax öster om E20. Vi breddar bland annat gatan vid utfarten mot Hjortshögsvägen för att det ska bli lättare för de många transporter som går från logistikföretagen i området att köra ut. De delar som stör trafiken mest ska vara klart senast i mitten av november.

Det här gör vi

  • Vi breddar utfarten mot Hjortshagsvägen. Mineralgatan får två filer, en för högersväng och en för vänstersväng ut på Hjortshagsvägen. Det gör vi för att det ofta blir köer från Mineralgatan.
  • Vi bygger en upphöjd gång- och cykelöverfart över Mineralgatan vid infarten till PostNord. Det blir också en passage över gatan för gående i höjd med infarten till Seafrigo. Det gör vi för att det ska vara enkelt och säkert att passera gatan.
  • Vi bygger permanenta busshållplatser på samma plats som de nuvarande.
  • Vi asfalterar Mineralgatan från Hjortshögsvägen i söder till strax norr om PostNord Företagscenter.
  • Vi sätter upp ett räcke mellan Mineralgatans östra sida och det dike som sträcker sig längs gatan för att hantera dagvatten. Det gör vi för att undvika att fordon ska kunna köra ut i diket.

Detaljerade ritningar över åtgärder på Mineralgatan (pdf, 5,7 MB)

Så påverkas trafiken

  • Går allt som planerat startar arbetet i mitten av augusti 2022. De delar som stör trafiken mest ska vara klara senast i mitten av november för att störa distributionen inför Black Friday och julhandeln så lite som möjligt. Hela arbetet räknar vi med ska vara klart i mitten av december 2022.
  • Mineralgatan är starkt trafikerad av verksamheternas trafik till och från området. Vi stänger inte av några gator under arbetet, men framkomligheten är begränsad och det kommer att bli köer och trångt under delar av det.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet, men hållplatserna kan flyttas tillfälligt under delar av arbetet.
  • Den som går och cyklar kan passera, men får ibland ta andra vägar.