Återställningsarbeten på Nedre Långvinkelsgatan

I slutet av sommaren 2021 behövde vi stänga av Nedre Långvinkelsgatan förbiltrafik mellan Bomgränden och Norra Storgatan. Anledningen var att asfalten fick skador efter ett för högt tryck i dagvattenledningarna på grund av kraftigt regn. Nu behöver vi återställa och bygga om gatan igen. Går allt som planerat kan Nedre Långvinkelsgatan öppnas för biltrafik igen i mitten av december 2021.

Efter sommarens kraftiga regn behövde en dagvattenbrunn med tillhörande lock vid anslutningspunkten i Nedre Långvinkelsbacken och Bomgränd lagas och bytas.

Den aktuella brunnen är nu lagad och locket har blivit utbytt mot ett luftigare lock. Detta lock möjliggör att vatten vid stora regnmängder kan tryckas upp genom hål i locket och rinna ut på gatan istället för att riskera att underminera asfalten på nytt.

Det som nu behöver göras är att återställa gatan. Skadorna på gatan är relativt omfattande så vi passar på att ta med kantsten och gångbanor i återställningsarbetet. Det innebär att gatan kommer att läggas om från tomtgräns till tomtgräns. Vi räknar med att börja med återställningsarbetet i början av oktober för att bli klara i mitten av december om allt går som planerat.

Detta gör vi

  • Återställer körbanan på Nedre Långvinkelsgatan efter skador på grund av kraftigt regn.
  • Sätter om kantsten och lägger om gångbanor.
  • Går allt som planerat är arbetena klara till mitten av december 2021.

Så påverkas du

  • Nedre Långvinkelsgatan är fortsatt avstängd för biltrafik till mitten av december 2021.
  • Som boende kommer du alltid att komma fram till din fastighet.
  • Under tiden vi bygger om kommer du fram till fots men i något begränsad skala.
  • Du som kör med bil hänvisas till alternativa vägar via skyltar på plats.

Karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?