NSVA bygger ut dagvattenhanteringen i Rydebäck

NSVA arbetar sedan i december 2017 med att bygga ut ledningsnätet för dagvatten i ett område i Rydebäck. Från mitten av mars och cirka fyra veckor framåt påverkar det framkomligheten på både Aspögatan och Ekögatan.

NSVA bygger om dagvattenledningarna i Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan i Rydebäck. Detta eftersom dagvattenledningarna är för små och inte klarar av de regn som kommer idag. Dessutom byts en vattenledning ut eftersom flera vattenläckor uppstått på den.

Arbetet startade i december 2017 och går allt som planerat är det klart till hösten 2018.

På NSVA:s webbplats finns mer information om arbetet.

Så påverkas du