NSVA renoverar ledningar i Ramlösa brunnspark

Från början av mars 2018 renoverar NSVA den över 90 år gamla avloppsledningen i Ramlösa brunnspark. Går allt som planerat är arbetet klart senast 31 maj.

Avloppsledningen i Ramlösa brunnspark är från 1927 och har under åren både spruckit och drabbats av att rötter trängt in i den. Under vintern har rötter skurits bort och ledningarna filmats och nu är det dags att renovera ledningen.

På NSVA:s webbplats kan du läsa mer om arbetet och hur det påverkar dig som vistas i parken eller har hus i närheten.