NSVA renoverar ledningar på Gasverksgatan och Nedre Eneborgsvägen

För att säkra dricksvattenförsörjningen renoverar NSVA dricksvattenledningen längs med Gasverksgatan och Nedre Eneborgsvägen. Under arbetet är framkomligheten begränsad och det går inte att parkera längs delar av gatorna.

Arbetet startade i mitten av januari 2020 och går allt som planerat är det klart i slutet av maj 2020.

Se mer information om arbetet på NSVA:s projektwebb.