Nu gör vi klart längs delar av Mariehällsvägen

Nu när bostäderna vid Järnsparvsgatan och Bergfinksgatan i Mariastaden är färdigbyggda gör vi även klart längs Mariehällsvägen. Vi bygger en busshållplats, gör i ordning gång- och cykelvägen och bygger ordentliga infarter till gatorna längs sträckan. Arbetet startar i början av december och planeras vara klart innan årsskiftet.

Det här gör vi

  • Vi bygger en tillgänglighetsanpassad busshållplats (hållplats Maria Park) för dig som ska mot centrala Helsingborg. Den ersätter den tillfälliga hållplatsen som varit under byggtiden.
  • Vi gör i ordning och asfalterar gång- och cykelvägen på den norra sidan av Mariehällsvägen så att den ansluter till den nya hållplatsen.
  • Vi sänker kantstenen och bygger ordentliga infarter till Järnsparvsgatan och Bergfinksgatan från Mariehållsvägen.

Så påverkas du

  • Vi arbetar på den norra sidan av Mariehällsvägen, från Snösparvsgatan till Bergfinksgatan och startar i början av december 2019. Om allt går som planerat är vi klara innan årsskiftet.
  • Vi stänger inte av Mariehällsgatan under arbetet för dig som kör bil, men framkomligheten är begränsad.
  • Vi kommer tillfälligt att stänga av infarterna till Järnsparvsgatan och Bergfinksgatan, men inte samtidigt. Du som bor i området kommer hela tiden att kunna köra in till din bostad.
  • Du kommer inte att kunna gå eller cykla på den norra delen av Mariehällsvägen, utan får välja andra vägar under tiden vi arbetar där.
  • Busshållplatsen Maria Park på den norra sidan flyttas tillfälligt en bit från arbetsområdet. Se information på Skånetrafikens webbplats och app.