Nu gör vi klart på och kring Lybecksgatan på Råå

Nu gör vi klart på Lybecksgatan. Vi gör klar gatan, anlägger parkeringar, planterar växter och kompletterar den befintliga belysningen. Arbetet startar i slutet av maj och beräknas vara helt klart i slutet av sommaren.

Det här gör vi

  • Vi sätter kantstöd och plattor för trottoarer, bygger upphöjda korsningar för trafiksäkerhet och anlägger en vändslinga i anslutning till förskolan.
  • Vi anlägger parkeringar, planterar växter samt kompletterar den befintliga gatubelysningen.
  • Arbetet avslutas med att vi asfalterar Lybecksgatan.

Så påverkas du

  • Under byggtiden är framkomligheten begränsad på Lybecksgatan. Se kartan nedan.
  • Du får heller inte parkera längs med gatan, eftersom både arbetsfordon och trafikanter måste samsas om utrymmet och kunna komma fram. Vi hänvisar till gator i närheten för parkering. Bostadsrättsföreningarnas egna parkeringar berörs inte av arbetet.

Då arbetar vi i området

Vi räknar med att starta arbetet i slutet av maj 2019 och att det ska vara helt klart i slutet av augusti. Under fyra veckor i sommar pausar vi arbetet för semestrar. Under uppehållet är arbetsområdet städat och fullt framkomligt.