Nu rustar vi upp 14 lekplatser i Helsingborg

Varje år rustar Helsingborgs stad upp ett antal av Helsingborgs många lekplatser för att göra dem säkrare, tryggare, roligare och mer tillgängliga. Från mitten av juli/början av augusti till slutet av februari 2018 rustar vi upp 14 lekplatser runt om i staden.

Det här gör vi

Vi ser över redskap och belysning samt byter ut det som är trasigt på 14 lekplatserna av Helsingborgs lekplatser (se karta och lista här intill).

Så påverkas du

Vi startade arbetet på Övre Långvinkelsgatan. Ordningen bestäms sedan utifrån när ny utrustning kan levereras. Under arbetet på respektive lekplats är den avstängd, preliminärt cirka 2-3  veckor på varje lekplats. Lekplatsen är avstängd till den är slutbesiktigad. Då tar vi bort staketet och det är fritt fram för lek igen.

Vid lekplatsen kan framkomligheten vara begränsad för bilar.