Vi rustar upp 16 lekplatser i Helsingborg

Varje år rustar Helsingborgs stad upp ett antal av Helsingborgs många lekplatser för att göra dem säkrare, tryggare, roligare och mer tillgängliga. Från slutet av maj till slutet av oktober 2018 rustar vi upp 16 lekplatser runt om i staden.

Vi ser över redskap och belysning samt byter ut det som är trasigt på 16 lekplatserna (med lekplatsnummer) nedan. Se även kartan längre ned.

 • Tågaborg, Margaretaplatsen (14)
 • Hittarp, Hamnplanen (25)
 • Kattarp, Mossavägen (38)
 • Kattarp, Signalgatan (40)
 • Dalhem Silvåkragatan (105)
 • Dalhem, Kojakparken (110)
 • Ödåkra, Solgårdsgatan (144)
 • Ödåkra, Tögatan (146)
 • Ödåkra, Snöbollsgatan (148)
 • Ramlösaparkens parklek (240)
 • Raus Erik Rödes gata (274)
 • Raus, Gånge-Rolfs gata (275)
 • Påarp, Glebers väg (325)
 • Påarp, Törngatan (326)
 • Påarp, Lokvägen (328)
 • Fredriksdalsskogen (419)

Så påverkas du

 • Under arbetet på respektive lekplats är den avstängd, preliminärt mellan en och fyra veckor på varje lekplats beroende på vad vi ska göra. Lekplatsen är avstängd till den är slutbesiktigad. Då tar vi bort staketet och det är fritt fram för lek igen. I vilken ordning vi rustar upp lekplatserna bestäms utifrån när ny utrustning kan levereras.
 • Vid lekplatsen kan framkomligheten vara begränsad för bilar.