Vi rustar upp lekplatser i Helsingborg

Varje år rustar Helsingborgs stad upp ett antal av Helsingborgs många lekplatser för att göra dem säkrare, tryggare, roligare och mer tillgängliga. Från sommaren 2019 till våren 2020 planerar vi att rusta upp omkring 20 stycken lekplatser runt om i staden.

Vi ser över redskap och belysning samt byter ut det som är trasigt på lekplatserna. Etapp 1 startade i juni 2019 och slutförs i oktober 2019. I etapp 1 rustar vi upp följande lekplatser (se även kartan längre ned):

 • Laröd, Skrittvägen (32)
 • Laröd, Greve Ottos plats (35)
 • Brohult, Brohultsvägen (112)
 • Väla by, Välatorpsvägen (141)
 • Ödåkra, Grönegatan (150)
 • Ödåkra, Solskensgatan (154)
 • Ödåkra, Månskensgatan (158)
 • Ödåkra, Parkgatan (160)

I etapp 2 rustar vi upp följande lekplatser (se även kartan längre ned):

 • Kadettgatan (9)
 • Birkagatan (230)
 • Riddaregatan (236)
 • Lindforsgatan (244)
 • Sandåkersgatan (254)
 • Maria Park, Rosenfinksgatan (400)

Går allt som planerat räknar vi att bli klara med etapp två under våren 2020.

Så påverkas du

 • Under arbetet på respektive lekplats är den avstängd, preliminärt mellan en och fyra veckor på varje lekplats beroende på vad vi ska göra. Lekplatsen är avstängd till den är slutbesiktigad. Då tar vi bort staketet och det är fritt fram för lek igen. I vilken ordning vi rustar upp lekplatserna bestäms utifrån när ny utrustning kan levereras.
 • Vid lekplatsen kan framkomligheten vara begränsad för bilar.