Ny gång- och cykelbana och säkrare överfarter längs Kadettgatan

Under hösten och vintern 2019 bygger vi om delar av Kadettgatan på Västra Berga. Vi bygger en ny gång- och cykelbana och upphöjda korsningar och passager på några ställen för att göra det säkrare och enklare för den som går eller cyklar. Arbetet sker i etapper och startade i början av oktober 2019.

Så påverkas du

Arbetet startade i början av oktober 2019 går allt som planerat är det helt klart till årsskiftet. Vi arbetar i etapper, där varje etapp beräknas ta cirka fyra veckor. (Se även kartan nedan.)

Etapp 1:

 • I den första etappen arbetar vi från gång- och cykelvägen vid parkeringen vid fotbollsplanerna upp till Volontärsgatan. Under arbetet är sträckan avstängd för biltrafik, men det går att nå samtliga parkeringar längs Kadettgatan och på Volontärsgatan.
 • Framkomligheten är begränsad för dig som går eller cyklar. I de fall du inte kan ta dig förbi arbetsområdet hjälper skyltar dig att hitta alternativa vägar.
 • Arbetet startade i början av oktober och går allt som planerat är det klart i början av november.

Etapp 2:

 • I den andra etappen arbetar vi mellan Volontärsgatan och strax före den nya bussgatan vid Västra Berga skola. Arbetet startar när etapp 1 är avslutad, preliminärt i början av november, och ska vara klart i mitten av december.

Etapp 3 och 4:

 • I de sista etapperna kommer vi att arbeta i korsningen vid den nya bussgatan vid Berga Västra Berga skola och efter det i korsningen vid Volontärsgatan.

Det här gör vi

 • Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Kadettgatan. Den går från gång- och cykelvägen vid fotbollsplanerna till den nya bussgatan vid Västra Berga skola.
 • Vi bygger en upphöjd korsning, som dämpar hastigheten, vid Volontärsgatan. Där blir det också en tydlig passage över gatan för den som går eller cyklar.
 • Vi bygger två upphöjda gång- och cykelöverfarter över Kadettgatan strax söder om Västra Berga skola och i höjd med lekplatsen Gott och blandat.
 • Vi gör klart korsningen vid den nya bussgatan. Här blir det ett övergångsställe med mittrefug  över bussgatan, ett övergångsställe med en mittrefug över Kadettgatan vid Västra Berga skola, samt ett par nya 15-minutersparkeringsplatser vid skolan.
 • Öresundskraft lägger samtidigt nya ledningar och kablar i området.
 • Vi passar även på att asfaltera om gatan längs hela sträckan.