Ny gång- och cykelöverfart på Filbornavägen för säkrare trafik

Från slutet av mars 2023 bygger vi en ny gång- och cykelöverfart över Filbornavägen vid Jönköpingsgatan. Detta för att göra det enklare och säkrare att passera för den som går och cyklar och för att dämpa hastigheten längs gatan. Går allt som planerat är vi klara ett par veckor senare.

Det här gör vi

Vi bygger en ny gång- och cykelöverfart över Filbornavägen, strax väster om Jönköpingsgatan, för att göra det säkrare för den som går och cyklar. Genom att cykelöverfarten är upphöjd, hjälper den även till att dämpa hastigheten längs Filbornavägen, där bilister ibland kör fortare än tillåtet.

Så påverkas du

  • Du kan hela tiden passera arbetsområdet, men framkomligheten är begränsad eftersom endast ett körfält är öppet. Trafikljus reglerar trafiken. Räkna därför med köer, speciellt i rusningstrafik.
  • Busstrafiken påverkas inte av arbetet.

Åtgärder för säkrare trafik

Varje år gör vi åtgärder runt om i Helsingborg för att göra det säkrare, framför allt för dig som går och cyklar. Det här är en del i det arbetet.

Det här händer också på Filbornavägen

Under våren bygger vi även om korningen vid Filbornavägen och Rangvallagatan. Det gör vi för att underlätta för busstrafik och för att skapa en säkrare trafikmiljö oavsett om du åker buss, kör, cyklar eller går. Läs mer om det projektet här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.