Ny gång- och cykelväg i Gantofta

Gantofta växer och arbetet med att göra vägen till och från skola och fritidsaktiviteter säkrare fortsätter. Sedan början av november 2021 bygger vi en ny gång- och cykelväg med upphöjda passager från Norra Kvistoftavägen längs Kryddgatan. Går allt som planerat är arbetet klart våren 2022.

Uppehåll i arbetet från december 2021

På grund av det kalla vädret har vi blivit tvungna att pausa arbetet med den nya gång- och cykelvägen. Kylan gör att vi inte kan gräva i marken och eftersom det sedan kommer att dröja innan vi kan asfaltera ytorna återupptar vi arbetet först till våren 2022.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs en del av Norra Kvistoftavägen och längs Kryddgatan. Den nya gång- och cykelvägen ansluter till dem som redan finns längs de båda gatorna. Vi ansluter också gång- och cykelvägen längs Kardemummagatan mot Kryddgatan.
  • Vi anlägger fyra upphöjda passager längs sträckan, en på Norra Kvistoftavägen mot Kryddgatan, en på Kryddgatan, en på Stensögatan och en på Calsrogatan.
  • Vi anlägger också ett hastighetssänkande gupp över Kryddgatan väster om Kardemummagatan.

Så påverkas du

  • Under arbetet är framkomligheten begränsad runt arbetsområdet.
  • På grund av snö och kyla är arbetet pausat. Går allt som planerat är vi klara under våren 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?