Ny gång- och cykelväg i Gantofta

Gantofta växer och arbetet med att göra vägen till och från skola och fritidsaktiviteter säkrare fortsätter. Mellan november 2021 och april 2022 har vi byggt en ny gång- och cykelväg med upphöjda passager från Norra Kvistoftavägen längs Kryddgatan.

Arbetet blev så gott som klart i slutet av april 2022. Det återstår mindre åtgärder, men vi räknar inte med att det påverkar dig som rör dig i området i någon större utsträckning.

Det här har vi gjort

  • Vi har byggt en ny gång- och cykelväg längs en del av Norra Kvistoftavägen och längs Kryddgatan. Den nya gång- och cykelvägen ansluter till dem som redan finns längs de båda gatorna. Vi har också anslutit gång- och cykelvägen längs Kardemummagatan mot Kryddgatan.
  • Vi har anlagt fyra upphöjda passager längs sträckan, en på Norra Kvistoftavägen mot Kryddgatan, en på Kryddgatan, en på Stensögatan och en på Calsrogatan.
  • Vi har också anlagt ett hastighetssänkande gupp över Kryddgatan väster om Kardemummagatan.