Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ny gång- och cykelväg i Rydebäck längs Ytterövägen och Landskronavägen

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs Ytterövägen och Landskronavägen i Rydebäck. Med gång- och cykelvägen blir det lättare att ta sig till den nya skolan som byggs, men även till övriga Rydebäck och till Plantagen som ligger strax utanför. Vi sätter samtidigt upp bullerskydd för att minimera störande ljud från den omgivande bil- och tågtrafiken.

Arbetet pågår från 14 juni och beräknas vara klart 15 september 2017.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg i Rydebäck längs Ytterövägen och Landskronavägen.
  • Vi sätter upp bullerplank längs Ytterövägen och längs med järnvägen.

Så här påverkas du

  • Framkomligheten på Ytterövägen och Landskronavägen är begränsad, men inte samtidigt.
  • Bron över järnvägen kommer eventuellt behöva stängas av på grund av arbetet. Om så är fallet informerar och skyltar vi om detta i god tid innan avstängningen sker.
  • Arbetet pågår från 14 juni och beräknas vara klart 15 september 2017.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close