Ny metod för lägre ljudnivåer och mindre buller kring Eneborgsplatsen

I början av 2020 påbörjar vi ett projekt för att sänka ljudnivåerna kring Eneborgsplatsen. Vi börjar med att bygga tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan vid Eneborgsplatsen, strax norr och söder om platsen.

Vi planerar även att bygga samma typ av tegelmurar i parken. Vi använder oss av en ny teknik för att minska buller. Eneborgsplatsen blir troligtvis först i Sverige med den här tekniken som tidigare bara använts i kyrkor. De tre tegelmurarna muras på tre olika sätt och fångar upp ljud och buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv. Längre fram planerar vi även att undersöka hur vi kan göra platsen ännu trevligare med till exempel växter och belysning.

Det här gör vi

  • Vi testar en ny metod för att minska bullernivån från trafiken vid Eneborgsplatsen och bostadsområdena runt omkring.
  • Vi bygger tre tegelmurar som tillsammans är cirka 170 meter långa och en meter höga på Södra Stenbocksgatan och två stycken inne i parken på Eneborgsplatsen.
  • Under år 2020 och 2021 planerar vi att jobba med hur platsen kan göras om för att bli finare och upplevas tryggare.
  • Vi passar samtidigt på att ta ner ett träd som inte mår bra.
  • Vi byter ut en vattenledning när vi ändå arbetar på platsen. Under det här momentet stängs gatan av en period.

Så påverkas du som är i området

  • Under tiden murarna byggs stänger vi ett körfält och håller det andra öppet för biltrafik.
  • Du kan gå eller cykla förbi arbetsområdet, men du får ibland ta andra vägar än vanligt.
  • Vi räknar med att påbörja projektet i januari 2020.
  • Går allt som planerat räknar vi med att bli helt klara innan sommaren 2020.