Vi bygger nya bullerskydd och lägger om ledningar – en del av Södra Stenbocksgatan avstängd

Sedan början av januari bygger vi bullerdämpande tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan och samt inne i parken på Eneborgsplatsen. I samband med det passar vi på att byta ut en gammal vattenledning som ligger under det blivande läget för en av murarna. Nu ska även Öresundskraft byta ut en fjärrvärmeledning på platsen. Det innebär att Södra Stenbocksgatan blir helt avstängd i ytterligare en månad, till början av april.

Det är en äldre typ av fjärrvärmeledning som ska bytas ut. I samband med att gatan grävdes upp för vattenledningsarbetet kunde Öresundskraft konstatera att ledningen är i dåligt skick.

Så påverkas du

 • Södra Stenbocksgatan är helt avstängd mellan Tranemansgatan och Malmögatan till och med början av april. Se karta. Skyltar hjälper den som kör bil att hitta alternativa vägar.
 • I början av april öppnar vi ett körfält för den som kör söderut. Norrgående trafik, mot lasarettet, leds även fortsättningsvis om på samma sätt som nu till och med mitten av maj.
 • Även du som går och cyklar påverkas av avstängningen och får välja andra vägar.
 • Busshållplatsen Eneborgs plats är avstängd och bussarna leds om. Se Skånetrafikens webb eller app för information.
 • På vissa gator, som fått ökad trafik under avstängningen, är det förbjudet att stanna.
 • Går allt enligt plan räknar vi med att bli klara innan sommaren 2020.

Här är Södra Stenbocksgatan avstängd

Det här gör vi

 • Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna och minska bullret kring Eneborgsplatsen och bostadsområdena runt omkring. Här testar vi en ny metod för att minska bullernivån från trafiken.
 • Arbetet inleds med att vi byter ut en gammal vattenledning i Södra Stenbocksgatan, som ligger under det blivande läget för en av murarna.
 • Vi bygger tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan, strax norr och söder om Eneborgsplatsen. Tegelmurarna blir ungefär en meter höga och tillsammans cirka 170 meter långa. Vi bygger även två murar inne i parken. Eneborgsplatsen blir troligtvis först ut i Sverige med den här metoden av ljudabsorberande åtgärder i stadsmiljö men liknande teknik har tidigare använts för att skapa bra akustik i kyrkor och konsertsalar.
 • Tegelmurarna muras med olika tekniker för att fånga upp ljud och minska buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv.
 • Under år 2020 och 2021 planerar vi att jobba med hur platsen kan göras om för att bli finare och upplevas tryggare.
 • Vi passar samtidigt på att ta ner ett träd som inte mår bra.

Så här ser bullermurarna ut