Tegelmurar dämpar bullret i området runt Eneborgsplatsen

Mellan januari och maj 2020 har vi byggt bullerdämpande tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan och samt inne i parken på Eneborgsplatsen. Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna i området och här har vi testat en ny metod för att minska bullernivån från trafiken.

Det här har vi gjort

Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna och minska bullret kring Eneborgsplatsen och bostadsområdena runt omkring. Här har vi testat en ny metod för att minska bullernivån från trafiken.

Vi har byggt tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan, strax norr och söder om Eneborgsplatsen. Tegelmurarna är ungefär en meter höga och tillsammans cirka 170 meter långa. Vi har även byggt två murar inne i parken. Eneborgsplatsen är troligtvis först ut i Sverige med den här metoden av ljudabsorberande åtgärder i stadsmiljö men liknande teknik har tidigare använts för att skapa bra akustik i kyrkor och konsertsalar.

Tegelmurarna är murade med olika tekniker för att fånga upp ljud och minska buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv.

Vi har även passat på att samtidigt ta ner ett träd som inte mår bra.

Arbetet inleddes med att vi bytte ut en gammal vattenledning i Södra Stenbocksgatan, som låg under det blivande läget för en av murarna. Öresundskraft har också bytt ut en äldre typ av fjärrvärmeledning på platsen eftersom den var i dåligt skick. Det konstaterades i samband med att gatan grävdes upp för vattenledningsarbetet.

Under år 2020 och 2021 arbetar vi med hur platsen kan göras om för att bli finare och upplevas tryggare.