Vi bygger nya bullerskydd och lägger om ledningar – en del av Södra Stenbocksgatan avstängd från 8 januari

Under våren 2020 bygger vi bullerdämpande tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan samt inne i parken på Eneborgsplatsen. Inför det passar vi på att byta ut en gammal vattenledning som ligger under det blivande läget för en av murarna. Den 8 januari stänger vi därför en del av Södra Stenbocksgatan helt i cirka två månader, mellan Tranemansgatan och Malmögatan.

Så påverkas du

 • Från 8 januari och cirka två månader framåt är Södra Stenbocksgatan helt avstängd mellan Tranemansgatan och Malmögatan. Skyltar hjälper den som kör bil norrut, mot lasarettet, att hitta alternativ väg via Tranemansgatan, Viskgatan och Malmögatan. Efter två månader lättar vi på avstängningen på Södra Stenbocksgatan och öppnar upp ett körfält i varje riktning.
 • Även du som går och cyklar påverkas av avstängningen och får välja andra vägar.
 • Busshållplatsen Eneborgs plats är avstängd från 8 januari och bussarna leds om. Se Skånetrafikens webb eller app för information.
 • På vissa gator, där vi räknar med ökad trafik under avstängningen, är det från 8 januari förbjudet att stanna.
 • Går allt enligt plan räknar vi med att bli klara innan sommaren 2020.

Här stänger vi av Södra Stenbocksgatan från 8 januari

Det här gör vi

 • Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna och minska bullret kring Eneborgsplatsen och bostadsområdena runt omkring. Här testar vi en ny metod för att minska bullernivån från trafiken.
 • Arbetet inleds med att vi byter ut en gammal vattenledning i Södra Stenbocksgatan, som ligger under det blivande läget för en av murarna.
 • Vi bygger tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan, strax norr och söder om Eneborgsplatsen. Tegelmurarna blir ungefär en meter höga och tillsammans cirka 170 meter långa. Vi bygger även två murar inne i parken. Eneborgsplatsen blir troligtvis först ut i Sverige med den här metoden av ljudabsorberande åtgärder i stadsmiljö men liknande teknik har tidigare använts för att skapa bra akustik i kyrkor och konsertsalar.
 • Tegelmurarna muras med olika tekniker för att fånga upp ljud och minska buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv.
 • Under år 2020 och 2021 planerar vi att jobba med hur platsen kan göras om för att bli finare och upplevas tryggare.
 • Vi passar samtidigt på att ta ner ett träd som inte mår bra.

Så här ser bullermurarna ut