Vi bygger nya bullerskydd och lägger om ledningar – en del av Södra Stenbocksgatan avstängd

Sedan början av januari bygger vi bullerdämpande tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan och samt inne i parken på Eneborgsplatsen. I samband med det passar vi på att byta ut en gammal vattenledning som ligger under det blivande läget för en av murarna. Öresundskraft byter också ut en fjärrvärmeledning på platsen. Går allt som planerat är vi helt klara innan sommaren 2020.

Så påverkas du

 • Från fredag eftermiddag, 3 april är ett körfält öppet söderut på Södra Stenbocksgatan mellan Klockaregatan och Tranemansgatan. Norrgående trafik, mot lasarettet leds om som tidigare till och med mitten av maj.
 • Även du som går och cyklar påverkas av avstängningen och får välja andra vägar.
 • Busshållplatsen Eneborgs plats är avstängd och bussarna leds om. Se Skånetrafikens webb eller app för information.
 • På vissa gator, som fått ökad trafik under avstängningen, är det förbjudet att stanna.
 • Går allt enligt plan räknar vi med att bli klara innan sommaren 2020.

Så här är Södra Stenbocksgatan avstängd från början av april

Det här gör vi

 • Arbetena ingår i ett projekt för att sänka ljudnivåerna och minska bullret kring Eneborgsplatsen och bostadsområdena runt omkring. Här testar vi en ny metod för att minska bullernivån från trafiken.
 • Arbetet inleddes med att vi bytte ut en gammal vattenledning i Södra Stenbocksgatan, som ligger under det blivande läget för en av murarna.
 • Vi bygger tre tegelmurar mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan, strax norr och söder om Eneborgsplatsen. Tegelmurarna blir ungefär en meter höga och tillsammans cirka 170 meter långa. Vi bygger även två murar inne i parken. Eneborgsplatsen blir troligtvis först ut i Sverige med den här metoden av ljudabsorberande åtgärder i stadsmiljö men liknande teknik har tidigare använts för att skapa bra akustik i kyrkor och konsertsalar.
 • Tegelmurarna muras med olika tekniker för att fånga upp ljud och minska buller på olika sätt. Efter en tid utvärderar vi vilken variant som blir mest effektiv.
 • Under år 2020 och 2021 planerar vi att jobba med hur platsen kan göras om för att bli finare och upplevas tryggare.
 • Vi passar samtidigt på att ta ner ett träd som inte mår bra.
 • Öresundskraft byter ut en äldre typ av fjärrvärmeledning på platsen eftersom den är i dåligt skick. Det konstaterades i samband med att gatan grävdes upp för vattenledningsarbetet.

Så här ser bullermurarna ut