Trafiken påverkas när vi bygger nya övergångsställen vid Mariehällsrondellen

Från måndag 3 augusti bygger vi tre nya övergångsställen vid Mariehällsrondellen i Mariastaden. Det gör det enklare och säkrare för gående och cyklister att passera söder och öster om Kullavägen samt över Pilshultsvägen. Arbetet beräknas ta cirka en månad och under tiden påverkas trafiken.

De nya övergångsställena är ett led i att anpassa gång- och cykelvägarna till de ändrade förutsättningarna som utbyggnaden av Mariaområdet inneburit, med bland annat nya gator och ökad trafik.

Så påverkas du

Arbetet sker i tre etapper och varje etapp är beräknad till cirka 1,5 vecka. Går allt som planerat är hela arbetet klart i början av september. Gång och cykelbanorna påverkas inte av arbetet utan kan användas under hela byggtiden. Så här påverkas trafiken i de olika etapperna (se även kartan nedan):

Etapp 1 – Kullavägen söderut, cirka 1,5 vecka med start 3 augusti och cirka 1,5 vecka

  • Kullavägen är helt avstängd precis söder om Mariehällsrondellen och den som kör bil får välja andra vägar.
  • Busstrafiken leds om via Mariehällsvägen och Gamla Kungshultsvägen (bussgatan). Busshållplatserna Tofsmesgatan och Pålsjö kyrkogård är avstängda. Se information på Skånetrafikens webb och app.

Etapp 2 – Pilshultsvägen, cirka 1,5 vecka med start efter etapp 1

  • Pilshultsvägen är avstängd norr om Mariehällsrondellen upp till Harvgatan.
  • Busstrafiken leds om via Kungshultsvägen och Flohemsvägen. Hållplatserna Kungshultsvägen och Mariehäll är avstängda. Se information på Skånetrafikens webb och app.
  • För att bussarna ska kunna passera är det inte tillåtet att stanna eller parkera längs västra sidan av Flohemsvägen.

Etapp 3 – Kullavägen österut, Start efter etapp 2 och klart i början av september

  • Kullavägen är avstängd en bit österut mellan Mariehällsrondellen och Gyhultsvägen. Skyltar hjälper den som passerar att hitta en alternativ väg.
  • Det är inte tillåtet att stannar eller parkera längs Harvgatan och delar av Spannmålsgatan.
  • Busstrafiken påverkas inte i den här etappen.