Vi bygger ett nytt gång- och cykelstråk genom Drottninghög

Sedan mitten av april 2021 arbetar Helsingborgs stad med att utveckla dagens gångstråk genom Drottninghög till ett mer allmänt gång- och cykelstråk genom området. Den del vi gör nu går till största delen genom det område där BoKlok just nu bygger bostäder och där vi också drar ledningar för vatten och avlopp.

Det här gör vi

Vi bygger ett nytt gång- och cykelstråk genom Drottninghög, mellan den västra och den östra delen. Det är en del av utvecklingen av dagens gångstråk till ett mer allmänt gång- och cykelstråk genom området.

Vi använder klimatsmarta betongplattor längs det nya stråket. Dem kan du läsa mer om på innovation.helsingborg.se.

Vi anlägger en ytlig dagvattenavrinning i form av markrännor av smågatsten längs stråket. Där kommer du att kunna följa vattnets väg mot den dagvattendamm vi planerar att anlägga längre fram.

Vi lägger också vatten- och avloppsledningar till de nya bostadshusen i området.

Så påverkas du

Största delen av det vi gör nu sker i det inhägnade område där BoKlok redan arbetar. Vi räknar därför inte med att du som rör dig i området påverkas i någon större utsträckning.

Arbetet startade i mitten av april 2021 och går allt som planerat ska det vara helt klart i maj 2022.

Mer information om BoKlok Aroma på Drottninghög

På BoKloks webbplats finns information om bostäderna som nu byggs på Drottninghög.

En del av DrottningH

Det här är en del i projektet DrottningH, där vi arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år – minst. Läs mer om projektet DrottningH.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?