Öresundskraft byter ut kablar på Södra Storgatan och Möllegränden

Från och med onsdagen den 1 november till sista november byter Öresundskraft ut kablar på Södra Storgatan och Möllegränden. Arbetet kommer att ske i etapper om cirka 30 meter åt gången.

Detta innebär att vissa delar av gatorna periodvis kommer att vara avstängda under november. Inga gator kommer att stängas av helt, utan det går att ta sig fram hela tiden. Däremot kommer p-platser tas i anspråk.

Det här gör vi

  • Bakgrunden till arbetet är att Öresundskraft har upptäckt rör och ledningar på den aktuella sträckan som behöver underhållas.
  • För att förebygga och undvika framtida avbrott vidtar Öresundskraft omedelbara åtgärder.
  • Läs gärna mer på Öresundskrafts hemsida.

Så påverkas du

  • Arbetet startar 1 november och beräknas pågå månaden ut.
  • Trafiken kan passera arbetsområdet, men något mer begränsat än vanligt.
  • Det kommer bli något färre tillgängliga parkeringsplatser vid Södra Storgatan 34 (På Bastionen)  under arbetstiden eftersom Öresundskraft behöver tillgång till ett antal av dem.