Vi anlägger en park på Drottninghög

Från början av augusti 2020 bygger vi en park i Drottninghögs västra delar, mellan Grönkullagatan och Gulkullagatan. Det blir bland annat en lekplats, en slingrande gång- och cykelväg genom parken och många nya träd.

Det här gör vi

Vi bygger en ny park mellan husen mellan Grönkullagatan och Gulkullagatan, se kartan nedan. Där anlägger vi till exempel

  • en lekplats med bland annat spännande klätterredskap
  • en gång- och cykelbana som slingrar sig genom parken
  • grönska i form av ungefär 35 nya träd
  • en dagvattenlösning, där regnvatten från husens stuprör leds ut till en dränerande grönyta i parken.
Ungefär så här kommer parken på Drottninghög att se ut när den är klar.

Ungefär så här kommer parken att se ut när den är klar.

Så påverkas du

Arbetet startar i början av augusti 2020. Går allt som planerat avslutas det i november med att vi planterar de nya träden.

Under arbetet påverkas framförallt du som bor i närheten av byggtrafik och transporter till och från arbetsområdet.

Det går att passera förbi på både Grönkullagatan och Gulkullagatan, men gångbanan mellan husen är avstängd.

En del av DrottningH

Det här är en del i projektet DrottningH, där vi arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög. Det ska vi göra i 20 år – minst. Läs mer om projektet DrottningH.