Vi lägger vatten- och avloppsledningar till nya byggnader vid Rosengården C

Vid Rosengårdens centrum byggs just nu bland annat nya bostäder och ett vårdboende. Från slutet av februari lägger Helsingborgs stad vatten- och avloppsledningar till de nya byggnaderna.

Det här gör vi

  • Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar till de nya byggnaderna Ledningarna dras över Skaragatan och vändplanen vid Rosengårdens centrum.

Så påverkas du

  • Under arbetet är framkomligheten begränsad vid arbetsområdet. Vi stänger tidvis av en del av gatan, men du kommer hela tiden att kunna ta dig förbi arbetsområdet.
  • Arbetet startar i slutet av februari 2020 och går allt som planerat är vi klara i mitten av april.