Förbättringar av det gröna i Mörarp

En större lekplats, en motionsslinga, bättre belysning och nya planteringar. Under 2017 har vi genomfört en rad åtgärder för att förbättra och utveckla grönområdena i Mörarp. Det vi gör är ett resultat av de synpunkter vi fick när vi våren 2016 träffade många av dem som bor där.

  • I centrala Mörarp har det tidigare inte funnits någon större lekplats. I samband med att vi förbättrat det centrala grönområdet söder om skolan har vi därför flyttat lekplatsen vid skolan dit för att kunna göra den lite större. Vi har rustat upp den med många nya lekredskap, bland annat en spännande labyrint, ett klätternät och en lekskulptur i form av en orm. Här finns också gungor, en mindre rutschbana och sandlåda med bakbord. För den som vill ha picknick eller behöver en paus i lekandet finns bord och bänkar.
  • Vi har byggt en trixyta för hjulsporter nordväst om parken, med några mindre asfaltbulor att åka på och mellan samt en rail och två curbs.
  • Vi har satt upp hängmattor, anlagt en ny gångstig och planterat nya träd i parken.
  • Vi har anlagt en cirka 2 500 meter lång motionsslinga genom byn. Slingan är även en botanisk slinga med olika trädarter längs med den. På träden har vi satt upp skyltar med namn och kort information om respektive art.
  • Vi har anlagt en ny gångstig med belysning och trädplanteringar på det nordöstra grönområdet.
  • Vi har satt upp ny belysning och planterat nya träd på det nordvästra grönområdet.
  • Vi har också beskurit buskage på otrygga platser, satt ut fler parksoffor och placerat ut fler nya papperskorgar.

En del i vår handlingsplan för grönstrukturen

Utvecklingen av grönområdena i Mörarp är en del i Ett grönare Helsingborg, vår handlingsplan för grönstrukturen. Våren 2016 träffade vi många av dem som bor i Mörarp och fick in synpunkter om hur vi kan utveckla och förbättra grönområdena där.