Nu förbättrar vi det gröna i Mörarp

En större lekplats, en motionsslinga, bättre belysning och nya planteringar. Från början av maj 2017 genomför vi en rad åtgärder för att förbättra och utveckla grönområdena i Mörarp. Det vi gör är ett resultat av de synpunkter vi fick när vi våren 2016 träffade många av dem som bor där.

  • I centrala Mörarp finns idag ingen större lekplats. I samband med att vi förbättrar det centrala grönområdet söder om skolan flyttar vi därför lekplatsen vid skolan dit för att kunna göra den lite större. Vi rustar upp den med många nya lekredskap, bland annat en spännande labyrint, ett klätternät och en lekskulptur i form av en orm. Det blir också gungor, en mindre rutschbana och sandlåda med bakbord. Här finns även bord och bänkar för den som vill ha picknick eller behöver en paus i lekandet.
  • Vi bygger en trixyta för hjulsporter nordväst om parken, med några mindre asfaltbulor att åka på och mellan samt en rail och två curbs.
  • Vi sätter upp hängmattor, anlägger en ny gångstig och planterar nya träd i parken.
  • Vi anlägger en motionsslinga genom byn. Slingan blir 2 450 meter lång och är även en botanisk slinga med olika trädarter längs med den. På träden sätter vi upp skyltar med namn och kort information om respektive art.
  • Vi anlägger en ny gångstig med belysning och trädplanteringar på det nordöstra grönområdet.
  • Vi sätter upp ny belysning och planterar nya träd på det nordvästra grönområdet.
  • Vi beskär också buskage på otrygga platser, sätter ut fler parksoffor och placerar ut fler nya papperskorgar.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i början av maj 2017 och om allt går som planerat är det klart i mitten av juli.
  • Du som bor på bland annat Skräddaregatan, Hjalmars väg och Rättaregatan kommer att märka av att vi är där i form av byggtrafik och annat.
  • Framkomligheten är delvis begränsad på gång- och cykelvägar genom grönområdena vi arbetar i.

En del i vår handlingsplan för grönstrukturen

Utvecklingen av grönområdena i Mörarp är en del i Ett grönare Helsingborg, vår handlingsplan för grönstrukturen. Våren 2016 träffade vi många av dem som bor i Mörarp och fick in synpunkter om hur vi kan utveckla och förbättra grönområdena där. Vi har sammanställt alla synpunkter och börjar nu genomföra flera av idéerna.

Karta