Så förbättrar vi Västergårds grönområde

Under hösten och vintern 2018/2019 arbetade vi med att göra det ännu finare i grönområdet på Västergård. Nu är vi klara och kan du njuta av ett skönare och tryggare grönområde med plats för vila, promenader och grillning, men också för lek, pingismatcher och ben fulla med spring.

Våren 2018 träffade vi Vittra Adolfsberg skola, Äppelgårdens förskola, Ragnvallagårdens äldreboende och Adolfsbergskyrkan för att få in synpunkter på hur vi kan utveckla och förbättra Västergårds grönområde. Efter en sammanställning av alla goda förslag kom vi fram till ett antal åtgärder för att göra det ännu trivsammare, för både människor och djur.

Det här har vi gjort

Skogsvård

I de värdefulla skogsdungarna gjorde vi försiktiga insatser. Vi tog ner lösa grenar, sly och unga träd, för att skogen ska upplevas öppnare och så att de större träden kan utvecklas bättre.

Tillgängliga och upplysta gångstigar

Vi har gjort nya grusgångar och satt upp ny belysning längs med stigarna.

Ny mötesplats och fler sittplatser

Området har fått en ny mötesplats med sittplatser, bord, grill och pingisbord. Vi har också satt ut nya bänkar och papperskorgar.

Bryn, blommor och bär

På några ställen har vi låtit buskagen vara täta och blommande för fåglar och insekter. Vi har planterat buskar med bär och frukter som både människor och djur uppskattar. Vi har också anlagt en äng och planterat vårlökar.

Finare och säkrare damm

Vi har rensat dammen, byggt en ny brygga och satt upp ett staket vid branten.

Renoverade stengärdsgårdar

Vi har renoverat de gamla stengärdsgårdarna och planterat vårlökar intill dem.

Naturlek

En del stockar, pinnar och stenar har fått ligga kvar för att bjuda in till lek och kojbyggen.

Bevarande av kastanjeträd

De döda kastanjeträden är ett viktigt hem för många och ovanliga insekter. Därför låter vi dem stå kvar och har hägnat in dem för säkerhets skull.

Holkar

Områdets fåglar och fladdermöss har fått nya boplatser när vi satte upp holkar i skogsdungarna.