Så förbättrar vi Västergårds grönområde

Under hösten och vintern 2018 arbetar vi med att göra det ännu finare i grönområdet på Västergård. När vi är klara kan du njuta av ett skönare och tryggare grönområde med plats för vila, promenader och grillning, men också för lek, pingismatcher och ben fulla med spring.

Våren 2018 träffade vi Vittra Adolfsberg skola, Äppelgårdens förskola, Ragnvallagårdens äldreboende och Adolfsbergskyrkan för att få in synpunkter på hur vi kan utveckla och förbättra Västergårds grönområde. Nu har vi sammanställt alla goda förslag och kommit fram till ett antal åtgärder för att göra det ännu trivsammare, för både människor och djur.

Det här gör vi

Skogsvård

I de värdefulla skogsdungarna görs försiktiga insatser. Vi tar ner lösa grenar, sly och unga träd, så att skogen upplevs öppnare och de större träden kan utvecklas bättre.

Tillgängliga och upplysta gångstigar

Vi gör nya grusgångar och sätter upp ny belysning längs med stigarna.

Ny mötesplats och fler sittplatser

Området får en ny mötesplats med sittplatser, bord, grill och pingisbord. Vi sätter också ut nya bänkar och papperskorgar.

Bryn, blommor och bär

På några ställen låter vi buskagen vara täta och blommande för fåglar och insekter. Vi planterar buskar med bär och frukter som både människor och djur uppskattar. Vi anlägger också en äng och planterar vårlökar.

Finare och säkrare damm

Vi rensar dammen, bygger en ny brygga och sätter upp ett staket vid branten.

Renoverade stengärdsgårdar

Vi renoverar de gamla stengärdsgårdarna och planterar vårlökar intill dem.

Naturlek

En del stockar, pinnar och stenar får ligga kvar och bjuda in till lek och kojbyggen.

Bevarande av kastanjeträd

De döda kastanjeträden är ett viktigt hem för många och ovanliga insekter. Därför låter vi dem stå kvar och hägnar in dem för säkerhets skull.

Holkar

Områdets fåglar och fladdermöss får nya boplatser när vi sätter upp holkar i skogsdungarna.

Så påverkas du

Vi startade i augusti och räknar med att vara klara vid årsskiftet 2018-2019. Under tiden kan det ibland väsnas och vara lite stökigt på området, men håll ut – det blir jättefint när det är klart.