Så har vi rustat upp Pilvångsplatsen

Under hösten och vintern har vi rustat upp Pilvångsplatsen för att göra den trevligare att vara i. Vi har planterat nya träd och buskar, satt upp ny belysning och rustat upp lekplatsen som blivit både roligare och säkrare.

Det här har vi gjort

  • Vi har tagit bort en stor del av den gamla växtligheten och planterat nya träd, murgröna och en ny bokhäck kring platsen. Vi har också satt lökväxter i olika lökplanteringar inne i parken.
  • Vi har rustat upp lekplatsen så att den blivit både roligare och säkrare. Vi har tagit bort de gamla slitna lekredskapen och ersatt dem med nya. Vi har bytt ut ”bakbordet” i sandlådan mot ett nytt, som även den som till exempel sitter i rullstol kan nå och använda. Det finns också ett nytt lekhus.
  • Vi har planterat pil, som på sikt blir till en spännande piltunnel att gå och springa genom.
  • Vi har fräschat upp gräsplanen mitt i parken bytt ut de befintliga fotbollsmålen.
  • Vi har satt upp ny belysning som gör platsen ljusare och tryggare.
  • Vi har renoverat trapporna in i parken.

Det här återstår att göra

  • En av trapporna är fortfarande avstängd i väntan på rätt material.

Här ligger Pilvångsplatsen