Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så utvecklar vi Mariatorget

Mariatorget är ett torg med ett rikt restaurang- och caféutbud. I januari 2017 började vi bygga om torget för att skapa en ännu mer levande och trevlig plats, mitt i Helsingborg. Går allt enligt planerna är vi klara till sommaren 2017.

Så påverkas du

  • Vi startade arbetet 2 januari 2017. Ombyggnaden börjar med att vi klär in träden för att skydda dem. Arbetet är sedan indelat i tre etapper. Först ut är Mariagatan, sedan Norra Kyrkogatan och sist Södra Kyrkogatan. Under tiden ombyggnaden pågår kan det vara begränsad framkomlighet på vissa platser på torget. Går allt som planerat är arbetet klart till sommaren 2017.
  • Vi stänger av en gata i taget medan arbetet pågår och återställer sedan uppgrävda ytor successivt. Vi arbetar också för att varuleveranser, så långt det är möjligt, ska kunna komma fram. Vid vissa tillfällen kommer arbetena att innebära att fordon med leveranser till butiker eller restauranger inte kan köra ända fram.

Det här gör vi

Vi bevarar Mariatorgets karaktär samtidigt som platsen blir mer tillgänglig för alla. Vi öppnar upp torget, ändrar och förstärker belysningen, skapar en scen och en skulptur samt ersätter delar av dagens gatsten med en jämnare beläggning som ger ett enhetligt uttryck och är lättare att gå på. Vi skapar också bättre förutsättningar för restaurangernas uteserveringar med bland annat bättre tillgång till el och vatten.

Under ombyggnaden bevakar en arkeolog arbetet. De fynd arkeologen gör dokumenteras och tas omhand.

Det här har vi fokuserat på när vi planerat för utvecklingen av Mariatorget:

En mötesplats

  • Vi anlägger en låg scen i ek med Mariatorget som fond drar fram ström till scenen för att göra den enklare att använda för fler.
  • Intill scenen placerar vi ”Etervirvel”, en skulptur av Matti Kallioinen.

En trygg plats

  • Vi ändrar och förstärker belysningen av torget och kyrkan för en tryggare och trevligare miljö. Vi byter ut befintliga belysningsstolpar och ersätter dem med historisk belysning lik den som finns på Bruksgatan. Vi arbetar också med strålkastare som belyser kyrkan och träden runt den på ett spännande sätt.

Ett restaurangtorg

  • Vi ger restaurangerna bättre förutsättningar för uteserveringsverksamheten genom att sätta upp fundament för parasoller och designade elskåp med möjlighet att ansluta till el för till exempel värme. Vi drar också fram vatten till uteserveringsytorna. I samarbete med Öresundskraft drar vi också fram en gasledning vid fasaderna som fastighetsägarna har möjlighet att ansluta sig till.
  • På sikt får uteserveringarna ett gemensamt uttryck med hjälp av enhetliga parasoller och staket.
  • Torget blir så gott som bilfritt. Vi sätter upp trafikpollare, liknande de som finns på Kullagatan, vid in- respektive utfarten till Södra Storgatan. Pollarna i mitten blir höj- och sänkbara för att leveranser och annan behörig trafik till torget ska kunna komma fram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close