Sista etappen av SeaU i sikte

Nu tar vi steget in i den sista etappen i omvandlingen av Ångfärjetomten. Från och med maj 2020 fortsätter vi arbetet med att färdigställa gatorna i området. Vi börjar med Badhusgatan och Kungsgatan, och fortsätter därefter med Helsingörskajen, Kajpromenaden och slutligen den nya parken mellan The Tivoli och hotell- och kongresscentret. Går allt som planerat är vi klara sommaren 2021.

Det här gör vi

1. Badhusgatan och östra sidan av Kungsgatan

I mitten av maj börjar vi med Badhusgatan och östra sidan av Kungsgatan. Badhusgatan får ett helt nytt utseende och blir en trevlig koppling till kajen och sundet. För att göra gatorna mer inbjudande får de ny belysning och gröna inslag av bokhäckar. Gatorna får längsgående parkeringsplatser och Badhusgatans trottoarer får samma gula marktegel som på Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Tidplan:

  • Badhusgatan: Mitten av maj till mitten av juli.
  • Östra sidan av Kungsgatan: Mitten av maj till och med juni.

2. Helsingörskajen

Vi gör vid trottoarerna och sätter gult marktegel. Gatan är asfalterad sedan tidigare.

Tidplan: Tre veckor under juni-juli 2020.

3. Västra sidan av Kungsgatan

Vi fortsätter på Kungsgatans västra sida med att anlägga en ny trottoar och parkeringsplatser för bilar och cyklar. Vi sätter nya träd, bokhäckar och perennplanteringar och intill hotellet blir det en offentlig toalett med historiska bilder. Utanför toaletten placerar vi en cykelpump och en vattenkran. Vid kongresscentrets entréplats sätter vi tillbaka den gamla Ångfärjestationens perrongtak. Där blir det gott om sittytor och en på- och avstigningszon.

Tidplan: Juli – hösten 2020.

4. Kajpromenaden

Promenaden fortsätter längs kajen i samma stil som i den tidigare etappen. Vi sätter ut flera sittplatser i form av soffor och bänkar. Längs promenaden löper en trappa som leder upp till hotell- och kongresscentrets uteserveringar.

Tidplan: Hösten 2020 – januari 2021.

5. Nya parken

Etappens sista projekt är den nya parken mellan The Tivoli och hotell- och kongresscentret. Det blir en plats alldeles intill sundet med fantastisk utsikt, gröna ytor och en stor fontän med vattenspegel. Skulpturen Sjöfartsgudinnan står kvar på sina plats och får sällskap av Bernadottemonumentet. Läs mer om den blivande parken.

Tidplan: December 2020 – maj 2021.

Så här arbetar vi i sista etappen av SeaU