Vi bygger flera nya skateparker i Helsingborg

Under hösten bygger vi fyra nya skateparker i Helsingborg, närmare bestämt på Husensjö, i Laröd,  i Gantofta och längs Viskstråket. Det blir lagom kluriga aktivitetsbanor som är utformade för att passa både nybörjare och den lite mer erfarna. Utöver skateboard och kickbike går det bra att testa på annan hjulsport på banorna. Går allt enligt plan är de klara till årsskiftet.

Det här gör vi

Betongbowl på Husensjö

Illustration av en av de nya skateparkerna i Helsingborg, på Husensjö

Betongbowl på Husensjö. Design: Pivotech

På grönområdet öster om Jönköpingsgatan, strax nedanför Åstorpsgatan, finns det sedan tidigare en asfaltsyta med några skatehinder. Ytan är i stort behov av upprustning, och från och med i slutet av oktober utvecklar vi platsen med en ny betongbowl i platsgjuten betong för skateboard och andra hjulsporter. Platsen får också ny belysning och bänkar.
Beräknad tidsplan: Slutet av oktober till årsskiftet 2020/2021

Miniramp med en spine i betong i Laröd

Illustration av en av de nya skateparkerna i Helsingborg, i Laröd

Miniramp med en spine i betong i Laröd. Design: Pivotech

Intill lekplatsen bygger vi en miniramp med en så kallad spine i betong. Rampen är utformad så att den ska passa både nybörjare och lite mer erfarna åkare, samt olika åksätt med fokus på skateboard och kickbike.
Beräknad tidsplan: Slutet av oktober till årsskiftet 2020/2021

Utveckling av hjulsportsplatsen i Gantofta

Illustration av en av de nya skateparkerna i Helsingborg, i Gantofta

Utveckling av hjulsportsplatsen i Gantofta, med hinder och element i betong och stål. Design: Pivotech

Vid Östra Läraregatan och Gantoftavägen bygger vi vidare på den nya hjulsportsplatsen. Vi utvecklar den asfalterade ytan som finns i anslutning till pumptrackbanan. Asfaltsytan förser vi med olika hinder och element i betong och stål, bland annat en så kallad bank, manual pad, ledge och rail.
Beräknad tidsplan: Början av november till årsskiftet 2020/2021

Skulpturer för skateboard och andra hjulsporter längs Viskstråket

Illustration av en av de nya skateparkerna i Helsingborg, vid Viskstråket

Två skulpturer för skateboard och andra hjulsporter längs Viskstråket i närheten av Olympiaskolan. Design: Pivotech

Längs med Viskstråket i närheten av Olympiaskolan placerar vi ut två skulpturer som man ska kunna åka skateboard och andra hjulsporter på. Skulpturerna hamnar på den befintliga asfaltsytan.
Beräknad tidsplan: Mitten av december till årsskiftet 2020/2021.

Så påverkas du

Du som bor i närheten kan märka av transporter av schaktmassor som körs i områdena under byggperioden.