Vi renoverar Terrasstrapporna

Terrasstrapporna stängde för en välbehövlig renovering i september 2017. Vi strävar efter att återställa trapporna till ursprungligt skick så långt det går. Vår ambition är att de ska vara tillgängliga för luciafirande och vara öppna under sommaren, från studentutspring och fram till skolstart.

Renoveringen är omfattande och komplicerad och en rad åtgärder behövs för att återställa trapporna i dess ursprungliga skick. Går allt som planerat räknar vi med att renoveringen ska vara färdig våren 2019.

– Det är ett komplicerat arbete eftersom vi inte riktigt vet hur trapporna beter sig under vår renovering. Vi går väldigt varsamt fram och jobbar sten för sten för att bevara så mycket som möjligt av trapporna, säger Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i månadsskiftet augusti och september 2017 och beräknas vara färdigt våren 2019 om allt går som planerat.
  • Från mitten av september är Terrasstrapporna stängda. Vi hänvisar istället till Hallbergs trappor, Långvinkelsgatan/Springpostgränden eller till Terrasshissen, som är öppen dagligen klockan 7:30-20:00.
  • Vår ambition är att trapporna ska vara tillgängliga för luciafirande och vara öppna under sommaren, från studentutspring och fram till skolstart.

Det här gör vi

  • Vi kompletterar och byter ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi lägger om trappor, lägger nya tätskikt och totalrenoverar utsiktsplatsen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer.
  • Vi tar bort den blanka ytan på alla trappsteg så att de inte blir så hala när det regnar eller snöar.