Terrasstrapporna – renoverade och återställda

Hösten 2017 startade arbetet med att renovera Terrasstrapporna. Knappt två år senare är trapporna återställda i dess ursprungliga skick.

Terrasstrapporna byggdes under 1900-1903 och är en av stadens mest självklara och välbesökta sevärdheter. Denna typ av konstruktion har en livslängd på ungefär 100 år. Under 2012-2014 gjorde vi därför en utredning för att bedöma trappornas skick. Den visade att en rad åtgärder behövdes för att återställa trapporna.

Den norra trappan stängdes av säkerhetsskäl, eftersom mätningar visat på ökade rörelser i det norra stenräcket till mellanterrassen och i augusti startade sedan renoveringen av trapporna. Våren 2019 är trapporna återställda i dess ursprungliga skick.

Det här har vi gjort

  • Vi har kompletterat och bytt ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till problemet med att grundvattnet tryckt ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi har lagt om trappor, lagt nya tätskikt och totalrenoverat utsiktsplatsen.
  • Vi har bytt ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi har blästrat eller högtryckstvättat all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi har bytt ut och kompletterat belysning och elinstallationer för att öka trygghetskänslan i trapporna.
  • Vi har tagit bort den blanka ytan på alla trappsteg så att de inte blir så hala när det regnar eller snöar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?