Terrasstrapporna stängda från slutet av augusti

Från torsdag 23 augusti är Terrasstrapporna stängda för den sista etappen i renoveringen. Trapporna har varit delvis öppna under sommaren men stänger nu helt igen. Om allt går enligt tidplan ska renoveringen av trapporna vara klar till våren 2019.

– Arbetet har gått bättre än förväntat och vi håller vår tidplan med råge. Om allt fortsätter flyta på planerar vi att vara helt färdiga till våren 2019, säger Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas du

  • Från 23 augusti är Terrasstrapporna stängda. Vi rekommenderar dig som vill ta dig uppför landborgen att välja någon av tre alternativa vägar via Hallbergs trappor, Springpostgränden eller Terrasshissen. Hissen är bemannad och öppen dagligen klockan 07:30 – 20:00. Turen kostar 13 kronor för vuxna och 8 kronor för barn 7-19 år. Det går att betala med kort eller Jojokort. OBS! Från 24 september till och med 30 november är Terrasshissen avstängd. Läs mer om avstängningen.
  • Renoveringen av Terrasstrapporna startade i månadsskiftet augusti och september 2017 och beräknas vara färdigt våren 2019.

Det här gör vi

  • Vi kompletterar och byter ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi lägger om trappor, lägger nya tätskikt och totalrenoverar utsiktsplatsen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer för att öka trygghetskänslan i trapporna.
  • Vi tar bort den blanka ytan på alla trappsteg så att de inte blir så hala när det regnar eller snöar.