Terrasstrapporna öppna i sommar

Terrasstrapporna har varit helt avstängda för välbehövlig och omfattande renovering sedan i september och arbetet går enligt tidplan. Från onsdag 6 juni till och med mitten av augusti 2018 är delar av trapporna öppna så att folk kan ta sig upp och ner under sommaren.

– Detta är den första totalrenoveringen av Terrasstrapporna sedan de stod klara 1903 och det är ett väldigt komplicerat arbete. Därför är vi riktigt glada över att vi kan hålla vår tidplan och öppna trapporna inför studentutspringet som hela tiden varit vår ambition, säger Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det går att ta sig runt, men området ovanför trapporna i Slottshagen kommer fortsatt vara delvis avstängt eftersom arbetet håller igång runt trapporna i sommar. I mitten av augusti stänger vi Terrasstrapporna helt igen för sista etappen som ska vara klar till våren 2019.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i månadsskiftet augusti och september 2017 och beräknas vara färdigt våren 2019.
  • Mellan 6 juni och mitten av augusti 2018 är delar av trapporna öppna, för att det ska gå att ta sig upp och ner under sommarn. Övrig tid hänvisar vi till Hallbergs trappor, Långvinkelsgatan/Springpostgränden eller till Terrasshissen, som är öppen dagligen klockan 7:30-20:00. Arbetet fortsätter runt trapporna under tiden.

Det här gör vi

  • Vi kompletterar och byter ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi lägger om trappor, lägger nya tätskikt och totalrenoverar utsiktsplatsen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer för att öka trygghetskänslan i trapporna.
  • Vi tar bort den blanka ytan på alla trappsteg så att de inte blir så hala när det regnar eller snöar.