Vi renoverar Terrasstrapporna

I månadsskiftet augusti och september 2017 startade renoveringen av Terrasstrapporna. Från onsdag 13 september är trapporna stängda och vi hänvisar istället till Hallbergs trappor, Långvinkelsgatan eller till Terrasshissen, som är öppen dagligen klockan 7:30-20:00.

Det blir en omfattande och komplicerad renovering och en rad åtgärder behövs för att återställa trapporna i dess ursprungliga skick. Går allt som planerat räknar vi med att renoveringen ska vara färdigt våren 2019.

– Det är ett komplicerat arbete eftersom vi inte riktigt vet hur trapporna kommer att bete sig när vi påbörjar vår renovering. Vi går väldigt varsamt fram och jobbar sten för sten för att bevara så mycket som möjligt av trapporna, säger Georg Hermann, byggnadsingenjör och biträdande projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas du

  • Arbetet startar i månadsskiftet augusti och september och beräknas vara färdigt våren 2019 om allt går som planerat.
  • Från onsdag 13 september är Terrasstrapporna stängda. Vi hänvisar istället till Hallbergs trappor, Långvinkelsgatan/Springpostgränden eller till Terrasshissen, som är öppen dagligen klockan 7:30-20:00.
  • Vår ambition är att trapporna ska vara tillgängliga för luciafirandet och vara öppna under sommaren, från studentutspring och fram till skolstart.

Det här gör vi

  • Vi strävar efter att återställa Terrasstrapporna till ursprungligt skick så långt det går.
  • Vi ska komplettera och byta ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi lägger om trappor, lägger nya tätskikt och totalrenoverar utsiktsplatsen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer.