Delar av Terrasstrapporna öppna från lördag 1 december

Från 1 december 2018 är stora delar av Terrasstrapporna öppna igen så att du kan ta dig upp och ner för landborgen igen. Renoveringen av trapporna fortsätter ett tag till, men om allt går allt som planerat är vi helt färdiga till våren 2019.

Så påverkas du

  • Från 1 december är stora delar av Terrasstrapporna öppna och du kan återigen ta dig upp och ner för landborgen den vägen.
  • Från 1 december är även Terrasshissen öppen igen. Terrasshissen är bemannad och öppen måndag-fredag: 07.30-18.30, lördag: 10.00-14.00, söndag och röda dagar: stängt. Turen kostar 13 kronor för vuxna och 8 kronor för barn 7-19 år. Det går att betala med kort eller Jojokort. Läs mer om Terrasshissen.
  • Renoveringen av Terrasstrapporna startade i månadsskiftet augusti och september 2017 och beräknas vara färdigt våren 2019.

Det här gör vi

  • Vi kompletterar och byter ut nuvarande dagvatten- och avloppsledningar då detta varit en del i orsaken till de problem som finns idag med att grundvattnet trycker ut konstruktionen från Landborgen.
  • Vi lägger om trappor, lägger nya tätskikt och totalrenoverar utsiktsplatsen.
  • Vi byter ut skadad och felaktig tegel och tegelfogar.
  • Vi blästrar eller högtryckstvättar all granit för att få fram den ursprungliga granitytan som blivit svärtad genom åren av alla luftföroreningar.
  • Vi byter ut och kompletterar belysning och elinstallationer för att öka trygghetskänslan i trapporna.
  • Vi tar bort den blanka ytan på alla trappsteg så att de inte blir så hala när det regnar eller snöar.