Renovering av Terrasstrapporna

Terrasstrapporna är idag över 100 år gamla och i behov av en både omfattande och komplicerad renovering. En del av trappan är av säkerhetsskäl avstängd tillsvidare eftersom rörelserna i räcket har ökat. Vi planerar att starta renoveringen hösten 2017 och räknar med att den tar ungefär två år.

Terrasstrapporna byggdes under 1899-1903 och är en av stadens mest välbesökta sevärdhet. Denna typ av konstruktion har en livslängd på ungefär 100 år. Under 2012-2014 genomförde vi därför en utredning för att bedöma trappornas skick. Den visar att en rad åtgärder behövs för att renovera trapporna.

Det här händer just nu

  • Mätningar har visat att rörelserna i räcket har ökat. Därför är den norra trappan av säkerhetsskäl tills vidare avstängd.
  • Upphandlingen av byggentreprenör är klar och vi planerar byggstart för renoveringen i september 2017.
  • Går allt som planerat räknar vi med att renoveringen kommer att ta ungefär två år.

Tidplan för renovering av Terrasstrapporna

  • Höst 2017 – byggstart
  • Våren 2019 – renoveringen är klar