Säkrare och tryggare väg till och från Gläntanskolan i Ödåkra

Från början av oktober 2020 bygger vi om runt Gläntanskolan i Ödåkra. Nya gång- och cykelvägar och ett nytt upphöjt övergångsställe ska göra det tryggare och säkrare att ta sig till och från skolan. Går allt som planerat är arbetet klart i mitten av november.

Det här gör vi

  • Vi anlägger gång- och cykelvägar till skolan från Plutogatan söder om Gläntanskolan i Ödåkra och från den befintliga gång- och cykelvägen väster om Björka Församlingsgård.
  • Vi anlägger en gångväg mot skolan från busshållplatsen på Plutogatan.
  • Vi bygger en upphöjd gång- och cykelpassage över Merkuriusgatan vid den nya gång- och cykelvägen mot skolan.
  • Vi bygger också ett nytt väderskydd vid hållplatsen på Plutogatan.

Ritning: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Gläntanskolan (png, 667 kB)

Så påverkas du

  • Från början av oktober till preliminärt mitten av november är framkomligheten begränsad runt den plats vi arbetar vid just då, men om allt går som planerat ska du hela tiden kunna passera. Du som rör dig i området kommer också att påverkas av byggtrafik till och från arbetsområdet.
  • Under arbetet och efter ombyggnaden kommer det inte längre att gå att parkera i anslutning till Plutogatan 11.