Trafikverket bygger gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Ringstorpsvägen

Från mitten av december 2016 bygger Trafikverket en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Ringstorpsvägen. Under arbetet är den befintliga gång- och cykelövergången avstängd.

När den nya övergången är klar kommer det att bli säkrare att gå och cykla mellan de norra och södra delarna i området.

Så påverkas du

Under arbetet med tunneln är den befintliga järnvägsövergången stängd. För att passera över järnvägen kan du använda gång- och cykeltunneln på Kullavägen, norr om den befintliga övergången. Den befintliga övergången kommer inte att öppnas igen. Först när den nya tunneln är klar kan du passera över järnvägen igen vid Ringstorpsvägen. Går allt som planerat är gång- och cykeltunneln färdig att användas i november 2017.

En del i förberedelserna inför dubbelspår

Arbetet är en del i förberedelserna för dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats.