Ny gång- och cykeltunnel vid Ringstorpsvägen klar

Helsingborgs stad och Trafikverket har byggt en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Pålsjö Östra/Ringstorpsvägen. Den är nu klar och tas i bruk på fredag, 24 november.

Den nya gång- och cykeltunneln ökar trafiksäkerheten och minskar risken för olyckor vid korsningen eftersom gående och cyklister nu passerar under järnvägen i stället för över den som tidigare. Tunneln ingår i förberedelserna inför nästa etapp i utbyggnaden av dubbelspåret på Västkustbanan, en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Romares väg i Helsingborg.

Vi firar fredag 24 november klockan 15:00

Fredag 24 november klockan 15:00 firar vi att den nya gång- och cykeltunneln är klar. Helsingborgs stad och Trafikverket bjuder på grillad korv på plats vid Ringstorpsvägen – först till kvarn. Alla är välkomna!

Om dubbelspåret

För att öka kapaciteten och minska restiden Ängelholm–Helsingborg, Romares väg ska Trafikverket bygga ut till dubbelspår. I projekt dubbelspår Ängelholm – Helsingborg, Romares väg ska Trafikverket bygga ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Mer information finns på Trafikverkets webbplats.