Ljusare och bredare trappa mellan Järnvägsgatan och parkeringsdäcket vid Helsingborg C

Vi bygger om en av trapporna mellan Järnvägsgatan och parkeringsdäcket på Helsingborg C. Det gör vi för att skapa en koppling mellan centrum och Oceanhamnen via den gång- och cykelbro som byggs mellan Helsingborg C och den nya stadsdelen.

En gång- och cykelbro byggs mellan Helsingborg C och Oecanhamnen. För att skapa en tydlig och bra direktkoppling från Järnvägsgatan bygger Helsingborgs stad och Wihlborgs om en av de trappor som leder från gatan upp till parkeringsdäcket på Helsingborg C.

Så här blir det

Trappan öppnas upp och blir ljusare, bredare och mer inbjudande. Det kommer inte att finnas något tak över trappan.

Trappan är i första hand till för dig som går, men för den som vill ta med cykeln uppför trappan kommer det att finnas rostfria slipers utmed trappans sidor. Cyklister hänvisar vi annars till cykelvägen längs Järnvägsgatan, runt Bussön och uppför Terminalgatan till parkeringsdäcket.

Så påverkas du

I november 2019 rev vi det befintliga skärmtaket vid trappan över gångbanan längs Järnvägsgatan. Från början av januari 2020 är trappan avstängd.

Om allt går som det ska är trappan klar våren 2020. Det innebär att den är klar i god tid före den första delen av bron (från Helsingborg C till parken i den gamla torrdockan) ska tas i bruk, preliminärt hösten 2020.