Ljusare och bredare trappa mellan Järnvägsgatan och parkeringsdäcket vid Helsingborg C

Vi har byggt om en av trapporna mellan Järnvägsgatan och parkeringsdäcket på Helsingborg C. Det har vi gjort för att skapa en koppling mellan centrum och Oceanhamnen via den gång- och cykelbro som byggs mellan Helsingborg C och den nya stadsdelen.

En gång- och cykelbro byggs mellan Helsingborg C och Oecanhamnen. För att skapa en tydlig och bra direktkoppling från Järnvägsgatan byggde Helsingborgs stad och Wihlborgs under vintern och våren 2020 om en av de trappor som leder från gatan upp till parkeringsdäcket på Helsingborg C.

Trappan har öppnats upp och blivit ljusare, bredare och mer inbjudande. Det finns inget tak över trappan.

Trappan är i första hand till för dig som går, men för den som vill ta med cykeln uppför trappan finns det rostfria slipers utmed trappans sidor. Cyklister hänvisar vi annars till cykelvägen längs Järnvägsgatan, runt Bussön och uppför Terminalgatan till parkeringsdäcket.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?