Nya hållplatser på Ängelholmsleden

Under våren och sommaren 2018 förberedde vi för HelsingborgsExpressen på Ängelholmsvägen vid korsningen Kullavägen och Lägervägen. Vi byggde bland annat nya hållplatser.

Det här har vi gjort:

Nya hållplatser för HelsingborgsExpressen

Vi byggde  nya hållplatser för HelsingborgsExpressen och hållplatser för regionbussarna på båda sidor av Ängelholmsleden, strax väster om korsningen Kullavägen och Lägervägen. Vi gjorde även befintliga refuger smalare för att skapa plats för nya busskörfält på Ängelholmsleden genom korsningen.

Renovering av gång- och cykeltunnel

I samband med förberedelserna för HelsingborgsExpressen renoverade vi även gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden vid korsningen. Vi isolerade om tunneln samt lade nytt tätskikt och ny asfalt.