Två arbeten påverkar trafiken på Ängelholmsleden

Måndag 23 april startar Helsingborgs stad en omfattande renovering av en gång- och cykeltunnel under Ängelholmsleden vid korsningen Kullavägen och Lägervägen. Vi bygger samtidigt nya hållplatser för HelsingborgsExpresssen. Det påverkar trafiken i korsningen från söndag 22 april och riskerna för köer är stora.

Det här gör vi:

Renovering av gång- och cykeltunnel

Vi renoverar gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden vid korsningen Kullavägen och Lägervägen. Vi isolerar om tunneln, lägger nytt tätskikt och lägger ny asfalt.

Nya hållplatser för HelsingborgsExpressen

Vi bygger också nya hållplatser för HelsingborgsExpressen och hållplatser för regionbussarna på båda sidor av Ängelholmsleden, strax väster om korsningen. Vi gör även befintliga refuger smalare för att skapa plats för nya busskörfält på Ängelholmsleden genom korsningen.

Så påverkas du:

Bil

Från söndag 22 april till och med 30 juni 2018 är framkomligheten starkt begränsad i korsningen. Du kan köra igenom korsningen under hela arbetet via en tillfällig cirkulationsplats, men riskerna för köer är mycket stora, framförallt i rusningstrafik. Vi rekommenderar dig som kan att välja en annan väg.

Buss

Busshållplatsen för bussar mot centrala Helsingborg vid Älvsborgsgatan flyttas tillfälligt något. Busshållplatsen för bussar ut från Helsingborg påverkas inte.

Gång och cykel

Du som går eller cyklar kan använda gång- och cykeltunneln som vanligt under hela arbetet.