Vi anlägger en ny våtmark i Ödåkra

I anslutning till Duvestubbe naturreservat anlägger vi en ny våtmark, Ödåkra sjö, under höst- och vintermånaderna 2018/2019. Syftet är att förbättra miljön genom att ge ett renare vatten och ett rikare växt- och djurliv.

Våtmarken blir cirka tre hektar stor med ett vattendjup på 1 – 1,5 meter. Den får ett naturligt utseende och schaktmassorna breds ut på marken söder om våtmarken.

En gångbro kommer att placeras vid utloppet närmast skogen och när våtmarken är klar blir det möjligt att gå till fots runt den.

Arbetet pågår under höst- och vintermånaderna 2018/2019.

Här anlägger vi våtmarken Ödåkra sjö:

Se större karta