Vi anlägger en ny våtmark i Ödåkra

I anslutning till Duvestubbe naturreservat anlägger vi en ny våtmark, Ödåkra sjö. Syftet är att förbättra miljön genom att ge ett renare vatten och ett rikare växt- och djurliv.

Våtmarken blir cirka tre hektar stor med ett vattendjup på 1 – 1,5 meter. Den får ett naturligt utseende och schaktmassorna breds ut på marken söder om våtmarken.

En gångbro kommer att placeras vid utloppet närmast skogen och när våtmarken är klar blir det möjligt att gå till fots runt den.

Arbetet startade hösten 2018 och går allt enligt planerna är det klart under sommaren 2019.

Här anlägger vi våtmarken Ödåkra sjö:

Se större kartaStörre version av karta över ny våtmark vid Duvestubbe naturreservat