Vi anlägger en ny våtmark vid Döshult

Under våren och sommaren 2021 anlägger vi en ny våtmark på privat mark strax väster om Döshult i Helsingborg. Syftet är att förbättra miljön främst genom ett rikare växt- och djurliv och genom att hålla kvar vatten i landskapet, men också genom att ge ett renare vatten.

Våtmarken blir cirka en hektar stor med ett maxdjup på ungefär en meter, med grundområden och mycket flacka slänter. Den får ett naturligt utseende och schaktmassorna breds ut på marken söder om våtmarken.

Projektet finansieras av så kallade LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen) och av Helsingborgs stad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?