Vi bygger en kanal i Oceanhamnen

Visonsbild, kanal i Oceanhamen

I september 2021 börjar vi bygga en kanal i Oceanhamnen i. Hela projektet med kanalen och två broar över kanalen beräknas att pågå från september 2021 till sommaren 2022 om allt går som planerat. Arbetet medför en hel del buller och vibrationer och det kommer att höras och kännas som mest kring arbetsområdet från september till november 2021.

Det här gör vi

  • Vi bygger en kanal och skapar en ny vattenkoppling mellan Oceanhamnen och havet.
  • Vi bygger två broar över kanalen.
  • Vi skapar möjligheter för små båtar att röra sig i området.
  • Bygget av kanalen är ett viktigt steg för att utveckla känslan av en ö (urban arkipelag).
  • Vi gör så att boende och besökare kommer närmare havet med en bro över kanalen.

Så här påverkas du

  • Du som bor eller rör dig i området kommer att höra buller från arbetet. Framförallt under momentet som kallas för spontning.
  • Under vissa moment i projektet kan byggnader komma att skaka och vibrera.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?