Vi bygger en kanal i Oceanhamnen

Visonsbild, kanal i Oceanhamen

I september 2021 började vi bygga en kanal i Oceanhamnen i. Hela projektet med kanalen och två broar över kanalen räknar vi ska pågå från september 2021 till sommaren 2022 om allt går som planerat.

I oktober 2021 började vi med ett delmoment som kallas för spontning. Förenklat innebär spontningsarbetet att vi bygger stödkonstruktioner för att säkra marken runt kanalen. Detta moment medförde en del buller och vibrationer från arbetsområdet. Spontningsarbetet beräknades ta cirka fyra veckor. Efter spontningen borras stag som håller fast sponten och det är ett arbete som också beräknades ta cirka fyra veckor. Borrningsmomentet låter men det är framförallt spontningen som låter och vibrerar. Vi blev klara med spontningsarbetet i slutet av november 2021.

Det här gör vi

  • Vi bygger en kanal och skapar en ny vattenkoppling mellan Oceanhamnen och havet.
  • Vi bygger två broar över kanalen.
  • Vi skapar möjligheter för små båtar att röra sig i området.
  • Bygget av kanalen är ett viktigt steg för att utveckla känslan av en ö (urban arkipelag).
  • Vi gör så att boende och besökare kommer närmare havet med en bro över kanalen.

Så här påverkas du

  • Du som bor eller rör dig i området kommer att höra buller från arbetet. Framförallt under momentet som kallas för spontning.
  • Under vissa moment i projektet kan byggnader komma att skaka och vibrera.