Vi bygger gång- och cykelväg mellan ny skola och ny idrottshall

I augusti 2017 öppnade nya Gustavslundsskolan. En helt ny idrottshall, Västergårdshallen, ska till stor del fungera som idrottshall för elever från skolan. Vi bygger därför en ny gång- och cykelväg mellan skola och idrottshall med en tunnel under Fältarpsvägen.

Det här gör vi

  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Gustavslundskolan och den nya idrottshallen på Västergård, bland annat för att eleverna enkelt och säkert ska kunna ta sig till och från idrottslektionerna. Under Fältarpsvägen, i närheten av den nya skolan, bygger vi en gång- och cykeltunnel.
  • På Fältarpsvägens södra och norra sida bygger vi nya busshållplatser, som kommer att användas i linjetrafik från och med december.

Så påverkas du

  • Arbetet startade i mitten av april 2017 och om allt går som planerat är det färdigt i slutet av oktober.
  • Det går att komma fram på Fältarpsvägen under större delen av arbetet, även om framkomligheten blir begränsad.
  • Ragnvallavägen är öppen under hela byggtiden.