Vi bygger om för säkrare skolväg vid Laröds skola

Under april och maj 2020 bygger vi nya gång- och cykelvägar längs Hittarpsvägen vid Laröds skola. Vi bygger också om övergångsställe för att det ska bli säkrare att passera där. Samtidigt bygger vi om busshållplatserna Laröd Skolvägen.

Det här gör vi

Gång- och cykelvägar: Vi bygger nya gång- och cykelvägar på båda sidorna av Hittarpsvägen förbi Laröds skola för att skolvägen till Laröds skola ska bli säkrare. Närmast skolan sträcker sig den nya cykelvägen från övergångsstället hela vägen förbi skolan. På andra sidan vägen går cykelvägen från övergångsstället fram till infarten till Hittarps ridklubb och Andreasgården.

Övergångställe: Vi bygger om övergångsstället strax öster om skolan. Övergångsstället blir upphöjt, vilket sänker bilarnas hastighet och gör det säkrare och tryggare för den som går och cyklar.

Busshållplatser: Vi tillgänglighetsanpassar ytorna runt busshållplatserna vid Skolvägen. Där lägger vi bland annat så kallade taktila plattor, som gör det lättare att orientera sig för den som inte ser.

Asfaltering: När allt är klart asfalterar vi delar av Hittarpsvägen.

Så påverkas du

  • Bilar och bussar ska hela tiden kunna passera arbetsområdet, men framkomligheten blir begränsad.
  • Du som går eller cyklar får svårt att ta dig fram där vi arbetar och får välja en annan väg.
  • Skolvägens busshållplatslägen flyttar tillfälligt en bit österut.