Vi bygger om för säkrare trafik i korsning på Kullavägen i Mariastaden

Vi bygger om korsningen vid Kullavägen och Spannmålsgatan för att den ska bli säkrare att passera för den som går eller cyklar. Från 21 november till slutet av december är framkomligheten begränsad och det är risk för köer på Kullavägen.

Det här gör vi

Vi bygger en upphöjd korsning vid Kullavägen och Spannmålsgatan. Det gör vi för att sänka hastigheten och skapa säkrare passager för den som går eller cyklar.

Så påverkas du

  • Från 21 november 2018 är framkomligheten begränsad på Kullavägen. Ett körfält är öppet och trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus. Det är risk för köer, speciellt i rusningstrafik, så välj gärna annan väg om du har möjlighet.
  • Spannmålsgatan är avstängd vid Kullavägen på båda sidorna av vägen. Du som ska in i eller ut ur områdena får välja andra vägar under arbetet.
  • Går allt som planerat är arbetet klart i slutet av december.